Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

1. ONZE INZET VOOR UW PRIVACY

Onze Privacyverklaring vertelt u welke persoonsgegevens Crowd Cookware B.V. van u kan verzamelen, hoe Crowd Cookware B.V. uw persoonsgegevens kan verwerken, hoe u het gebruik van uw persoonsgegevens door Crowd Cookware B.V. kunt beperken, en uw rechten om persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld te verkrijgen, te wijzigen en/of te verwijderen.  

2. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

2.1 Informatie die u Crowd Cookware B.V. verstrekt.

Crowd Cookware B.V. verzamelt persoonlijke informatie wanneer u informatie aanvraagt over onze producten of anderszins vrijwillig dergelijke informatie verstrekt via onze site.

2.2 Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u onze site gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie door de interactie van uw mobiele apparaat of webbrowser met ons platform.

2.3 Cookies

Crowd Cookware B.V. kan gebruik maken van cookies, web beacons, behavioral advertising of vergelijkbare technologie om uw gebruik van haar website te volgen.

De website plaatst cookies, dat zijn kleine gegevensbestanden, op uw computer of handheld apparaat. Cookies zijn essentieel voor het leveren van een site en online-ervaring van hoge kwaliteit voor onze gebruikers, en sommige verzamelen informatie over het surfgedrag.

3. HOE DE INFORMATIE WORDT GEBRUIKT

Wanneer Crowd Cookware B.V. persoonsgegevens over u gebruikt of verwerkt, doet zij dit alleen voor zover dit noodzakelijk is om de door u gebruikte diensten te verlenen of anderszins met uw toestemming, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of om te voldoen aan andere legitieme belangen van u of ons zoals beschreven in dit beleid. Via onze site wordt u de keuze geboden welke soorten communicatie u met ons zult ontvangen, en de mogelijkheid om deze keuzes te wijzigen wanneer u maar wilt.

3.1 Informatie die Crowd Cookware B.V. met uw toestemming verwerkt

Door bepaalde handelingen, wanneer er verder geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze site doorbladert of ons vraagt u meer informatie over ons bedrijf te geven, geeft u ons toestemming om informatie te verwerken die persoonlijk identificeerbare informatie kan zijn.

Waar mogelijk streven wij ernaar uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen om in te stemmen met ons gebruik van cookies of om mededelingen van ons te ontvangen.

3.2 Wettelijk verplichte vrijgave van informatie

Crowd Cookware B.V. kan wettelijk verplicht worden om uw persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken, indien een dergelijke openbaarmaking (a) vereist is door de wet, of een ander juridisch proces; (b) noodzakelijk is om wetshandhavers of handhavingsinstanties van de overheid bij te staan; (c) noodzakelijk is om schendingen van onze Wettelijke Bepalingen te onderzoeken of anderszins af te dwingen; (d) noodzakelijk is om ons te beschermen tegen juridische stappen of claims van derden, inclusief u; en/of (e) noodzakelijk is om de wettelijke rechten, persoonlijke/reële eigendommen, of persoonlijke veiligheid van ons bedrijf, klanten, derde partners, werknemers en gelieerde ondernemingen te beschermen.

4. MET WIE WIJ UW INFORMATIE DELEN

Om onze producten te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat wij uw informatie doorgeven aan onze vertrouwde derden-partners, bijvoorbeeld:

4.1 Crowd Cookware B.V. zal samenwerken met alle derde partijen om hun intellectuele eigendomsrechten of andere rechten te handhaven. Wij zullen ook meewerken aan rechtshandhavingsverzoeken van binnen of buiten uw jurisdictie.

4.2Crowd Cookware B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen, verhuren of anderszins verhandelen aan derden, tenzij u ons hiervoor specifiek toestemming geeft bij uw registratie of door een latere bevestigende bevestiging op de producten.

5. CONTROLE OVER UW INFORMATIE

5.1 U kunt elk van de in deze sectie beschreven rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen. Houdt u er rekening mee dat wij u zullen vragen uw identiteit te verifiëren alvorens verdere actie te ondernemen op uw verzoek. Crowd Cookware B.V. probeert op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

5.2 Rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige informatie. U hebt het recht om ons te vragen onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren.

5.3 Toegang en overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om kopieën op te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. U kunt ook het recht hebben om kopieën op te vragen van persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of ons te verzoeken deze informatie door te geven aan een andere dienstverlener (indien technisch haalbaar).

5.4 Bewaring en wissen van gegevens. In het algemeen bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van zes jaar na uw laatste actieve gebruik van onze website (in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om orderinformatie gedurende deze periode te bewaren voor fiscale, wettelijke rapportage- en auditverplichtingen). Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens bewaren, kunt u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen.

  1. HET VERKRIJGEN, WIJZIGEN OF WISSEN VAN UW INFORMATIE

6.1 Toegang tot uw persoonlijke informatie

Om een kopie te krijgen van alle informatie die wij over u bijhouden, kunt u ons een verzoek sturen via de contactgegevens aan het einde van dit beleid of, indien beschikbaar, via een hulpmiddel op onze site. Na ontvangst van het verzoek zullen wij u laten weten wanneer wij verwachten u de informatie te kunnen verstrekken en of wij een vergoeding vragen voor het verstrekken van de informatie aan u.

6.2 Uw informatie verwijderen of wijzigen

Indien u wenst dat wij persoonlijk identificeerbare informatie die u ons hebt verstrekt verwijderen of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie aan het einde van dit beleid of indien beschikbaar via een tool op onze site.

6.3 Verificatie van uw informatie

Wanneer Crowd Cookware B.V. een verzoek ontvangt om persoonlijk identificeerbare informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen, zullen wij eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen of anderszins enige actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw informatie te beschermen.

  1. BEWAARTERMIJN VOOR PERSOONSGEGEVENS

Tenzij anders vermeld in dit Beleid, bewaren wij uw persoonlijk identificeerbare informatie slechts zo lang als nodig is:

  • om u te voorzien van de producten die u hebt aangevraagd, of anderszins om een contract tussen ons uit te voeren of af te dwingen;
  • om de best mogelijke gebruikerservaring te blijven bieden aan bezoekers die naar onze site terugkeren om informatie te verzamelen;
  • om te voldoen aan andere wetgeving, met inbegrip van een door de belastingautoriteiten gevorderde termijn; of
  • ter ondersteuning van een claim of verdediging in een rechtbank of in een juridische, regelgevende of administratieve procedure.
  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U aanvaardt als enige het risico voor het verzenden van uw informatie met betrekking tot het gebruik van deze site, en voor eventuele gegevensbeschadigingen, opzettelijke onderscheppingen, indringers of onbevoegde toegang tot informatie, of voor eventuele vertragingen, onderbrekingen of storingen die het gebruik van deze site verhinderen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of geldelijke schade, inclusief honoraria, en boetes in verband met uw gebruik van materiaal dat op deze site is geplaatst of connectiviteit van of naar deze site naar een andere site.

  1. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Crowd Cookware B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Als we besluiten deze privacyverklaring te wijzigen, zullen we deze wijzigingen op de site plaatsen, zodat onze gebruikers altijd op de hoogte zijn van welke informatie we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

×